Home » Strategie van Huib » Huurdersvereniging in beweging

Huurdersvereniging in beweging (Huib)

Doel: Een zichtbare en aantrekkelijke huurdersvereniging worden

Plannen/ Activiteiten:

 1. Formuleren doelstelling (betaalbaar en prettig wonen in fijne en veilige wijken);
 2. Uitstraling HV vergroten door introductie van Huib aan huurders van DGW;
 3. Aanpassen van website In De Goede Woning;
 4. Onderzoek doen d.m.v. enquêtes bij (1.) BC’s en (2.) Huurders DGW;
 5. Verspreiding Nieuwsbrieven en mailings aan alle huurders;
 6. Werving- en selectiebeleid afstemmen op alle huurders en op de toekomst;
 7. Formuleren vorm van samenwerking en onderwerpen tussen Huib en BC’s;
 8. Vergroten van (basis-) kennis van leden Huib en BC’s;
 9. Instellen van kenniscentrum van huurders (meedenkers);
 10. Afstemmen plannen op doelstellingen van corporatie;
 11. Ondersteuning van BC’s en haar leden;
 12. Organiseren van themabijeenkomsten;
 13. Verdelen takenpakket bestuurders Huib;
 14. Jaarlijks evalueren van werkzaamheden van bestuurders.