Home » Strategie van Huib » Huurders in beweging

Huurders in beweging

Doel: Betrokken huurders betrekken bij projecten en werkzaamheden van Huib

Plannen:

  1. Formuleren onderwerpen waar kennis en expertise van huurders nodig zijn;
  2. Bijwonen van de door de Huib georganiseerde themabijeenkomsten;
  3. Meedoen aan enquête van Huib;
  4. Vergroten van (basis-) kennis van huurders via het bijwonen van themabijeenkomsten, raadpleging van Internet en volgen van cursussen;
  5. Leveren van specifiek kopij voor Nieuwsbrief van Huib.