Home » Bestuur » Voorzitter Huib stopt ermee

Voorzitter Huib stopt ermee

Menno Breijman, jarenlang voorzitter van de Huurdersvereniging In de Goede Woning / Huib, heeft na intern bestuurlijk overleg besloten per direct zijn functie neer te leggen.

De vereniging is Menno veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft verricht en de wijze waarop hij de belangen van de huurders van de Stichting De Goede Woning jarenlang heeft behartigd. Hij heeft daarnaast recent nog aan de basis gestaan van de vernieuwing van de vereniging en de vorming van de uitvoeringsorganisatie Huurdersvereniging In Beweging, afgekort Huib. Het doel van de vernieuwing is de invloed van de huurders door middel van participatie te vergroten.

Na de Algemene Ledenvergadering van de vereniging in oktober zal het bestuur de nieuwe functie- en taakverdeling vaststellen. Gelet op het feit dat drie nieuwe bestuurders, met goede competenties, zich beschikbaar hebben gesteld heeft het bestuur er vertrouwen in dat een goede opvolging kan worden gewaarborgd.
Wim van den Burg een van de kandidaat bestuursleden heeft zich bereid verklaard tot dat moment de functie van voorzitter ad interim waar te nemen.