Home » Bestuur

Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter:

Vacature 

Secretaris:

Vacature

Penningmeester:

Jan Smit

Leden

bestuurslid

Desiree van Lith

Bestuurslid

2 x Vacature


Het bestuur van Huib onderhoudt namens de leden van Huib het contact met de corporatie. zes maal per jaar vindt het overleg plaats met de Directie van de corporatie De Goede Woning en éénmaal per jaar met de leden van de Raad van Commissarissen. Aan de orde komen alle onderwerpen die gaan over de sociale huurmarkt en het beleid van de corporatie. Het bestuur Huib bestaat uit minimaal drie en maximaal 9 bestuursleden.

De bestuursleden zijn lid van Huib en worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De taken van de bestuursleden worden onderling door het bestuur van Huib verdeeld.

Daarnaast kent Huib diverse adviescommissies met betrekking tot diverse onderwerpen die voor Huib van belang zijn.